Toiminnallisen kieliopin määritelmä

Toiminnallinen kielioppi on kielen käsitteiden ja rakenteiden opiskelua luovin, yhteistoiminnallisin sekä kinesteettisin menetelmin. Menetelmät hyödyntävät ilmaisutaidon ja draamakasvatuksen sekä liike- ja tanssi-ilmaisun tekniikoita. Menetelmät tukevat mm. yksilön itsetuntemusta ja -luottamusta, vuorovaikutustaitoja, tutkivaa ja kokonaisvaltaista oppimista.


Toiminnallisista työpajoista
 
Toiminnalliset menetelmät räätälöidään ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaisesti, joten ne sopivat kaikenikäisille. Toiminnallista kielioppia on sovellettu ala- ja yläkoulun sekä toisen asteen äidinkielen ja vieraiden kielten opiskelijoiden sekä opettajien kanssa. Työpajassa osallistuja saa kuulla, kokeilla ja kehittää toimivia menetelmiä kielen opetuksen rikastuttamiseksi. Ohjelmassa käydään läpi esimerkiksi sanaluokkia, sijamuotoja, verbioppia sekä kielenhuoltoa toiminnallisin menetelmin.


Katso video toiminnallisista menetelmistä