Toiminnallisen kieliopin määritelmä

Toiminnallinen kielioppi on kielen käsitteiden ja rakenteiden opiskelua luovin, yhteistoiminnallisin sekä kinesteettisin menetelmin. Menetelmät hyödyntävät ilmaisutaidon ja draamakasvatuksen sekä liike- ja tanssi-ilmaisun tekniikoita. Menetelmät tukevat mm. yksilön itsetuntemusta ja -luottamusta, vuorovaikutustaitoja, tutkivaa ja kokonaisvaltaista oppimista.


Toiminnallisista työpajoista
 
Toiminnalliset menetelmät räätälöidään ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaisesti, joten ne sopivat kaikenikäisille. Toiminnallista kielioppia on sovellettu ala- ja yläkoulun sekä toisen asteen äidinkielen ja vieraiden kielten opiskelijoiden sekä opettajien kanssa. Työpajassa osallistuja saa kuulla, kokeilla ja kehittää toimivia menetelmiä kielen opetuksen rikastuttamiseksi. Ohjelmassa käydään läpi esimerkiksi sanaluokkia, sijamuotoja, verbioppia sekä kielenhuoltoa toiminnallisin menetelmin.


Katso video toiminnallisista menetelmistä
OPS-välitunti: Toiminnallisuus opetuksessa ja oppimisessa

”Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Nina Maunun toiminnan taustalla on ajatus kokemuksellisesta ja yhteisöllisestä oppimisesta. Hänen mukaansa toiminnallisuus luo oppimisen iloa, kun oppijalle syntyy tunne osallisuudesta; olen tärkeä, minut huomataan. Oppijan aktiivisuuden tason noustessa vahvistuvat samalla myös itsetunto ja identiteetti. Oppijat saavat turvallisesti kokeilla erilaisia yhdessä tekemisen muotoja. Toiminnallisuuden myötä korostuu myös mahdollisuus kokeilla erilaisia tapoja oppia ja ymmärtää omaa oppimistaan.

Kun oppija on aktiivinen, tarjoutuu opettajalle puolestaan oiva mahdollisuus oppimisprosessin monipuoliseen havainnointiin ja eriyttämiseen. Maunu kannustaakin opettajia lähtemään rohkeasti kokeiluihin toiminnallisuuden lisäämiseksi. Menetelmistä voi valita sekä itselleen että ryhmän oppijoille sopivia toimintatapoja kuten draamaa,  tarinallisuutta tai kinesteettisiä menetelmiä.”

Lisätietoja: http://www.ebarometri.fi/ops-valitunti-vk-36-toiminnallisuus-opetuksessa-ja-oppimisessa-nina-maunu/

Vaikka videon laatu on heikko, niin sisältö on hyvä!