Toiminnallisen kieliopin opettamiseen liittyvä CV

Syksyllä 2008 ilmoittauduin mukaan toiminnallisen kieliopin kolmivuotiseen opetuskokeiluun, jonka käynnistäjänä toimi professori Katri Sarmavuori Turun yliopistosta; kokeilun asennemittaustulokset on luettavissa julkaisusta Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 40/2011. Kokeilu tehtiin peruskouluissa ja tulokset olivat rohkaisevia toiminnallisen kieliopin suhteen.

Aloitin kouluttamisen oman perustyöni ohessa vuonna 2010. Vuonna 2016 vedin jo 16 koulutusta ympäri Suomea.

2010

16.9.2010 kouluttaja Espoossa, pedagoginen iltapäivä, kohderyhmä suomen kieltä opettavat

1.12.2010 luennoitsija Kööpenhaminan kielikonferenssissa prof. Sarmavuoren kanssa


2011

7.2.2011 kouluttaja Espoossa, pedagoginen iltapäivä, kohderyhmä suomen kieltä opettavat

11.2.2011 luennoitsija Turun yliopistossa Ainedidaktiikan symposiumissa

5.4.2011 menetelmän esittelijä Huhtimessuilla, espoolaisten opettajien vesopäivänä

15.-17.6.2011 luennoitsija Hildesheimin yliopistossa Saksassa kansainvälisessä äidinkielen opetuksen konferenssissa IAMTE:ssa

2.8.2011 työpajan vetäjä Helsingissä Äidinkielen opetuksen foorumissa

16.9.2011 kouluttaja Espoossa, pedagoginen iltapäivä, kohderyhmä kieltenopettajat

syksy 2011 kouluttaja Helsingissä Zodiakissa, Uuden tanssin keskuksessa kaksi kertaa, kohderyhmä tanssipedagogit, jotka mm. Maailma koulussa –hankkeen myötä opettavat pääkaupunkiseudun kouluilla vieraita kieliä kinesteettisin menetelmin

17.11.2011 koulutusiltapäivän vetäminen Hämeenlinnan seudun äidinkielen opettajille

(24.11.2011 koulutusiltapäivän vetäminen Hyvinkään Hyriassa aiheena vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot toiminnallisin menetelmin, kohderyhmä ammatillisen oppilaitoksen aikuiskouluttajat)

2.12.2011 luennoitsija Helsingissä Opi ja kasva –messuilla

13.12.2011 luennoitsija Turun yliopiston opettajainkoulutuslaitoksella yhteistyössä vieraiden kielten opettajan Kirsi Reiman-Hammarenin kanssa, kohderyhmä opettajaksi opiskelevat


2012

31.1.2012 työpajan vetäjä Helsingissä Zodiakilla, aihe Kinesteettiset menetelmät vieraiden kielten opetuksessa Zodiakin, Helsingin opetusviraston ja Maailma koulussa –hankkeen mahdollistamana, kohderyhmä vieraiden kielten opettajat

10.2.2012 menetelmän esittelijän puheenvuoro Helsingin yliopiston Ainedidaktiikan symposiumissa

19.4.2012 kouluttaja Espoossa, pedagoginen iltapäivä Kinesteettiset, draamalliset ja toiminnalliset menetelmät suomen kielen rakenteiden opiskelussa, kohderyhmä suomen kieltä opettavat yhteistyössä äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Katja Korhosen kanssa

6.-7.10.2012 kouluttaja (2 päivää) Helsingissä Zodiakissa, Uuden tanssin keskuksessa; kohderyhmä tanssipedagogit

25.10.2012 kouluttaja (5,5h) Kuopiossa, kohderyhmä Kuopion seudun äidinkielen opettajat

1.11.2012 kouluttaja Espoossa, pedagoginen iltapäivä, kohderyhmä vieraiden kielten opettajat yhteistyössä Kirsi Reiman Hammarenin, kielten opettajan kanssa

15.11. 2012 kouluttaja Espoossa, pedagoginen iltapäivä aiheena erityisesti verbioppi, kohderyhmä äidinkieltä opettavat yhteistyössä äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Katja Korhosen kanssa

(13.12. 2012 työpajan vetäjä Riihimäellä Hyrian toimipisteessä aikuiskoulutuksen yksikössä, aiheena ryhmäytymisen, ammatillisen identiteetin ja itsetunnon vahvistaminen toiminnallisin menetelmin, kohderyhmä Pelastusarmeijan varastotyöntekijät)


2013

15.3.2013 kouluttaja (2h) Helsingissä, Kinesteettinen kielenoppimispaja, kohderyhmä pääkaupunkiseudun opettajat, järjestäjä Helsingin opetusvirasto sekä Zodiak, Uuden tanssin keskus

10.4.2013 luennoitsija Helsingissä, Taidekeskus Kassandran Kotisuomi-hankkeen päätösseminaarissa, aiheena ”Miksi hyödyntää toiminnallisia menetelmiä opetuksessa?

17.4.2013 kouluttaja Helsingissä, toiminnallisen kieliopin työpaja Helsingin seudun äidinkielen opettajille, järjestäjä HSÄOY

(25.5.2013 puheenvuoro vertaismentoroinnista Helsingissä kansainvälisessä PAIDEA-seminaarissa toiminnallisia menetelmiä sivuten)

21.9.2013 kouluttaja Helsingissä, (2 h) työpaja, kohderyhmä suomi toisena kielenä opettajat

27.9.2013 kouluttaja Espoossa (3 X 1h työpaja), Syve-seminaarissa eli yhtenäisen perusopetuksen messuilla

8.10.2013 kouluttaja Helsingissä Finlandia-talolla Opi ja kasva –messuilla (1h työpaja)

18.10. 2013 kouluttaja Tallinnassa kahdessa lukiossa suomen alkeisopetuksessa (2 X 1h)

20.-21.11.2013 kouluttaja Tartossa kahdessa lukiossa ja yhdessä peruskoulussa

28.11.2013 kouluttaja Lohjalla kohderyhmänä äidinkielen ja vieraiden kielten opettajat


2014

18.1. 2014 kahden työpajan vetäjä Äidinkielen opetuksen Talvipäivillä Turussa

6.3. 2014 kouluttaja Kokkolassa aiheena Toiminnallisia menetelmiä kielten opetukseen

13.3. 2014 kouluttaja Hyvinkäällä, Tapainlinnan koulussa

26.3. 2014 kouluttaja pedagogisessa iltapäivässä Espoossa, kohderyhmä espoolaiset opettajat, erityisesti erityisopettajat

28.3. 2014 kouluttaja Tampereella Sukolin Vapaan sivistystoimen päivillä, erityinen kohderyhmä aikuisia S2-opiskelijoita opettavat

2.4. 2014 kouluttaja Lohjalla, Tytyrin peruskoulussa

4.4. 2014 kouluttaja Järvenpäässä Erilaisten oppijoiden päivässä Kaikki keinot käyttöön! aiheena Liikkuvaa äidinkieltä

8.-9.4. 2014 kolmen työpajan vetäjä (a´ 1h) Seinäjoella Liikkuva koulu –seminaarissa aiheena Toiminnallisia, kinesteettisiä ja draamallisia menetelmiä

4.10. 2014 työpajan vetäjä Imatralla Liikkuvan koulun alueseminaarissa aiheena Liikkuvaa äidinkieltä

6.10.2014 kouluttaja Sukolin (Suomen kielten opettajien) päivillä Joensuussa kohderyhmänä kaikki kieltenopettajat

28.10. 2014 kouluttaja Otavan Opistolla Helsingin toimipisteessä aiheena Toiminnallisuus opetuksessa kohderyhmänä kaikki kiinnostuneet opettajat ja kouluttajat

29.10. Riihimäki/ Toiminnallista kielioppia/ Liikkuvaa äidinkieltä

7.11. Jyväskylä/ Kielten oppimista toiminnallisesti (kansalaisopistojen opettajat)

18.11. Otavan Opisto, Helsinki/ Toiminnallisuus opetuksessa II (kaikki kiinnostuneet)

29.10. 2014 kouluttaja Riihimäellä Liikkuvan koulun alueseminaarissa

7.11.2014 kouluttaja, kolme tunnin työpajan vetäjä, Jyväskylässä kansalaisopistojen kieltenopettajille aiheena kielten oppiminen toiminnallisesti

18.11.2014 kouluttaja Otavan Opistolla Helsingin toimipisteessä, Toiminnallisuus opetuksessa – koulutuksen osa 2 (keskityimme uudistuvaan opetussuunnitelmaan näkökulmana toiminnallisuus ja arviointi) yhdessä opetussuunnitelma-asiantuntija Iida-Maria Peltomaan kanssa


2015

18.3.2015 Liikkuvan koulun alueseminaari, Tampere

26.3.2015 Toiminnalliset menetelmät opetuksessa (kinesteettiset, draamalliset, tarinalliset, visuaaliset) kohderyhmänä kaikki kiinnostuneet espoolaiset opettajat, Espoo, Kilonpuiston koulu

16.4.2015 Toiminnallisia, leikkipedagogisia ja draamallisia menetelmiä kielen tarkasteluun, sanavaraston kasvattamiseen ja kielitaidon kehittämiseen kohderyhmänä esiopetuksen henkilöstö, Rauman opettajankoulutuslaitos

7.5.2015 kouluttaja Rauman opettajainkoulutuslaitoksella. Aiheena "Toiminnallisia, leikkipedagogisia ja draamallisia menetelmiä kielen tarkasteluun, sanavaraston kasvattamiseen ja kielitaidon kehittämiseen". Kohderyhmänä esiopetuksen henkilöstö

21.-23.8. 2015 kouluttaja Viron Kuresaaressa aiheena toiminnallinen kielioppi: toiminnalliset menetelmät kielen opiskelussa, kohderyhmä Viron suomen kielen opettajat (26.-27.8.2015 kouluttaja Jyväskylässä Osaava Verme –opettajien

täydennyskoulutusseminaarissa aiheena Doodlaus – tarinallistaminen – dialogi; piirustelu – tarinoiden voima – kysymysten tekeminen)

7.9. 2015 kouluttaja Keravan Opistolla aiheena toiminnallisia menetelmiä kielen oppimiseen, järjestäjänä myös Ksero (kohderyhmä aiheesta kiinnostuneet)

24.10. 2015 työpajan vetäjä (3x 0,5h) Keravan kaupungin opettajien veso-päivänä aiheena kinesteettinen kielenoppiminen

5.11. 2015 kouluttaja Espoon kaupungin pedagogisessa iltapäivässä aiheena Toiminnalliset menetelmät opetuksessa (kinesteettiset, draamalliset, tarinalliset, visuaaliset), kohderyhmänä kaikki kiinnostuneet opettajat, peruskurssi

19.11.2015 Saunalahden koulu, kinesteettistä ja draamallista kielen rakenteiden opiskelua peruskouluun

26.11. 2015 kouluttaja Espoon kaupungin pedagogisessa iltapäivässä aiheena Toiminnalliset menetelmät ja arviointi opetuksessa 2, jatkokoulutus, kohderyhmänä kaikki kiinnostuneet opettajat


2016

16.1. 2016 työpajan vetäjä (1h), toiminnallista kielioppia alakouluun, Äidinkielen opettajain liiton talvipäivät, Lahti

9.3. 2016 kouluttaja (3h), Keravan Opisto, visuaalisuus ja piirustelu opetuksessa

12.3.2016 kouluttaja (4h), toiminnallinen kielioppi, Mikkelin seudun äidinkielen opettajat

30.3.2016 kouluttaja (3h), Etelä-Hervannan koulu Tampere, äidinkielen, S2-opetuksen, vieraiden kielten sekä erityisopettajat

9.4. 2016 työpajan vetäjä (2 X 20 min), Liikkuvaa kielioppia, järjestäjä AVI Etelä-Suomi, Helsinki

13.4. 2016 kouluttaja (3h), Tarinallisuus opetuksessa, Keravan Opisto, Kerava

17.5. 2016 kouluttaja (6h), Toiminnallinen kielioppi, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola

16.-19.6.2016 työpajan vetäjä ja luennoitsija XII Kansainvälisessä innovatiivisen ja vaihtoehtoisen koulutuksen konferenssissa Taiteen pedagogiikka ja pedagogiikka taiteena, Helsinki (työpajan aihe: toiminallinen kielen oppiminen, Värit – tunteet – kieli, luennon aihe: Phenomenon based learning yhdessä kielten lehtori Anu Lehtorannan kanssa)

27.8. 2016 kouluttaja (3h), Tarinallisuus opetuksessa – Miten tarinallisuus ja monilukutaidot voivat tukea oppimisprosessia? Keravan opettajien veso-koulutus, Kerava)

20.9. 2016 kouluttaja (3h), Visuaalisuus ja tarinallisuus voimavarana ja kehittämismenetelmänä: Supervoimat käyttöön supersankarigallerian avulla, Osaava Verme Elonkorjuu –seminaari, Jyväskylä)

24.9. 2016 kouluttaja (2x 1,5h), Toiminnallinen arviointi - jatkuvan arvioinnin tukena toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen, Mikkelin kaupungin opettajien veso, Mikkeli)

1.10. 2016 työpajan vetäjä (2x1h), Liikkuvaa oppimista äidinkielen tunnilla, Tuusulan opettajien veso-koulutus, Tuusula

8.10. 2016 kouluttaja (3h), Toiminnallisen kieliopin lyhyt peruskurssi, Pohjois-Pohjanmaan äidinkielen opettajat, Oulu

13.10. 2016 kouluttaja (3h), Toiminnallinen kielioppi, erityisesti valmistavien luokkien opetus, S2-opetus, erityisopetus, perusasteen äidinkielen opetus, pedagoginen iltapäivä –koulutus, Kirkkojärven koulu, Espoo

17.11. 2016 kouluttaja (2x3h), Toiminnallista kielioppia suomea ja vieraita kieliä opettaville, Vaasan opetustoimi, Vöyrinkaupungin koulu, Vaasa

8.12. 2016 kouluttaja (6h), Toiminnallista kielen oppimista CLIL-opettajille, Itä-Suomen koulu, Lappeenranta


2017

23.1. luennoitsija (1h), Toiminnallinen kielioppi – liikettä, draamaa, tarinaa, visualisointia, Forum för finsklärare, OPH, Tampere

(28.1. Opettajien vertaismentoritoiminnan esittelijä, Verme-mainostaja, Educa-messut, Helsinki)

4.2. luennoitsija, Toiminnallinen kielioppi – liikettä, draamaa, tarinaa, visualisointia, OPI 17 –päivät eli Pohjois-Suomen opettajien messutapahtuma, Oulu

16.2. pedagogisen iltapäivän vetäjä, Tarinallisuus opetuksessa, klo 15-18, Saunalahden koulu, Espoo

18.2. kouluttaja (yhdessä Riikka Rahkosen kanssa), Toiminnallista kielioppia etenkin vieraiden kielen opetukseen, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Pyhäjärvi (Ylivieska)

16.3. pedagogisen iltapäivän vetäjä, Toiminnallinen arviointi, klo 15-18, Saunalahden koulu, Espoo

Voit seurata uusimpia koulutuksiani myös Ninan jutinoita -blogistani