Koulutuskokemus

Tärkeimmät esiintymiset ja koulutukset Suomessa

– Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa 3 op:n ja kolmen lähipäivän (3x6h) Toiminnallisen kielen oppimisen koulutus syksyllä 2017
– Pohjois-Suomen opettajien OPI-päivien luennoitsija vuonna 2017 Oulussa
– Opetushallituksen kutsumana luennoitsijana vuonna 2017 Tampereella (ruotsinkielinen osasto) ja Helsingissä Paasitornissa kaksi erillistä kertaa kielirikasteiseen sekä varhennettuun kielen opetukseen liittyen
– Äidinkielen opettajain liiton Talvipäivillä kouluttajana vuonna 2014 Turussa ja vuonna 2016 Lahdessa
– Turun ja Helsingin yliopistoissa presentaatioesitykset ainedidaktiikan symposiumeissa vuonna 2011 ja 2012
– Äidinkielen opettajain liiton vuosittainen Foorumi Helsingissä vuonna 2011

Ulkomaankokemus

– PlayingCLIL roadmap Meeting, 11.-13.1.2018: yhteistyösuunnittelukokous eurooppalaisten yliopiston opettajien kesken, koulutus ja presentaatio toiminnallisesta kielen oppimisesta, Humboldtin yliopisto Berliini
– PlayingCLIL roadmap Meeting, 15.-17.6.2017, Berliini (CLIL-yliopisto-opettajien tapaaminen jatkohankkeen tiimoilta,; CLIL-opetuksen, Content and Language Integrated Learning pohjana lähinnä draamamenetelmien käyttö
– Työpaja mm. venäläisille Helsingissä vuonna 2016 englanniksi. Kansainvälisen konferenssin nimi oli ”Pedagogics of Art and Art of Pedagogics”.
– Näytetunnit Tallinnassa ja Tartossa peruskoulussa ja lukioissa vuonna 2013 sekä kouluttanut Viron suomen opettajia vuonna 2015 Kuresaaressa.
– Presentaatioesitykset ulkomaisissa yliopistoissa kansainvälisissä seminaareissa vuonna 2010 Kööpenhaminassa ja vuonna 2011 Saksan Hildesheimissa.
– Olen asunut Hollannin Zwollessa vuosina 1999-2001 ja osallistunut paikallisen teatteriryhmän toimintaan.

Mistä kaikki alkoi?

Syksyllä 2008 ilmoittauduin mukaan toiminnallisen kieliopin kolmivuotiseen opetuskokeiluun, jonka käynnistäjänä toimi professori Katri Sarmavuori Turun yliopistosta; kokeilun asennemittaustulokset on luettavissa mm. julkaisusta Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 40/2011. Kokeilu tehtiin peruskouluissa ja tulokset olivat rohkaisevia toiminnallisen kieliopin suhteen.

Toiminnallisen kieliopin opettamiseen liittyvä CV

2018

11.-13.1. PlayingCLIL roadmap Meeting: yhteistyösuunnittelukokous eurooppalaisten yliopiston opettajien kesken, koulutus ja presentaatio toiminnallisesta kielen oppimisesta, Humboldtin yliopisto Berliini
27.1. veso-työpajan vetäjä (3h), liikkuvaa kielen oppimista, Liikkuva koulu, Sastamala
3.2. kouluttaja (6h), toiminnallista kielen oppimista ja arviointia vieraisiin kieliin, Kuopion kielten opettajien yhdistys ja Kuopion kaupunki
8.2. kouluttaja (3h), toiminnallista arviointia, Hyvinkään kaupunki
10.2. luennoitsija (45 min), Toiminnallinen kielen oppiminen ja arviointi, Perusopetuksen päivät, Seinäjoki
22.2. kouluttaja (3h), toiminnallista kielen oppimista vieraisiin kieliin, erityisesti varhennettuun opetukseen, Ii
1.3. veso-työpajan vetäjä (3h), toiminnallista kielen oppimista, alakoulun opettajat, erityisesti vieraiden kielten opettajat, Jalavapuiston koulu, Espoo
15.3. työpajan vetäjä (3h), toiminnallista kielen oppimista peruskouluun (myös 1.-2.lk), Sipoo
22.3. työpajan vetäjä (3h), toiminnallista kielen oppimista peruskouluun, Nurmijärvi
12.4. työpajan vetäjä (3h), toiminnallista kielen oppimista suomea peruskoulussa opettaville, Porin kaupunki
14.4. kouluttaja (75 min), toiminnallisuutta kielen opetukseen/ Verktyg för funktionell språkinlärning (på finska), ruotsinkielisten koulujen suomen opettajat, Tampere
18.-19.4. kouluttaja (2x3h), toiminnallista kielen oppimista ja arviointia 1.-9.lk suomea ja vieraita kieliä opettaville (molemmille ryhmille 3h paja)
26.4. kouluttaja (3h), kielirikasteinen, varhennettu kielten opetus, Helsingin kaupunki
3.8. työpajan vetäjä (3h), toiminnallista kielen oppimista, Suomen ruotsin opettajat, Hanasaari Espoo
23.8. kouluttaja (3h), toiminnallista kielen oppimista, kielirikasteinen, varhennettu kielten opetus, Turun kaupunki
13.9. kouluttaja (3h), toiminnallista kielen oppimista, kielirikasteinen, varhennettu kielten opetus, Helsingin kaupunki
20.9. kouluttaja (3h), toiminnallista kielen oppimista, kielirikasteinen, varhennettu kielten opetus, Helsingin kaupunki
21.9. kouluttaja (2h), Varhemmin, hauskemmin, enemmän – kieltenopetuksen varhentamisen seminaari, HY+, Helsingin yliopisto
29.9. veso-kouluttaja (2×2,5h), toiminnallista kielen oppimista ja arviointia, Varkaus
5.10. kouluttaja Linn Österåsin kanssa (3h), toiminnallinen kielen oppiminen ja digi, HY+ -koulutukset, Helsingin yliopisto
13.10. veso-kouluttaja (2x3h), toiminnallista kielen oppimista, Savonlinna
15.11. kouluttaja (2x 1h, liikkuvaa kielen oppimista, Liikkuva koulu, Järvenpää
15.11. kouluttaja (3h) toiminnallinen arviointi, Nurmijärvi
28.11. kouluttaja (3h), liikkuvaa kielen oppimista, Liikkuva koulu, Tampere

Vuosi 2017
23.1. luennoitsija (1h), Toiminnallinen kielioppi – liikettä, draamaa, tarinaa, visualisointia, Forum för finsklärare, Opetushallitus, Tampere
(28.1. Opettajien vertaismentoritoiminnan esittelijä, Verme-mainostaja, Educa-messut, Helsinki)
4.2. luennoitsija, Toiminnallinen kielioppi – liikettä, draamaa, tarinaa, visualisointia, OPI 17 –päivät, Pohjois-Suomen opettajien messutapahtuma, Oulu
16.2. pedagogisen iltapäivän vetäjä (3h), Tarinallisuus opetuksessa, Saunalahden koulu, Espoo
18.2. kouluttaja yhdessä Riikka Rahkosen kanssa (6h), Toiminnallista kielioppia etenkin vieraiden kielen opetukseen, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska
22.2. kouluttaja (2x3h), Toiminnallinen kielen oppiminen, Jyväskylän perusopetuksen opettajat, Kukkulan koulu Jyväskylä
16.3. pedagogisen iltapäivän vetäjä (3h), Toiminnallinen arviointi, Saunalahden koulu, Espoo
24.3. luennoitsija (1h), Toiminnallinen kielen oppiminen, suomea maahanmuuttajille vapaaehtoisesti opettavat, Helsingin yliopisto
29.3. luennoitsija (2 h), Tarinallisuus opetuksessa, Helsingin seudun äidinkielen opettajat, Espoo, Saunalahden koulu
3.4. luennoitsija (1h), Monikielisen oppilaan toiminnallinen arviointi, Espoon kaupunki, Ruusutorpan koulu
20.4. kouluttaja (3h), Liikkuvaa kielen oppimista peruskouluun, Jämsä
15.5. kouluttaja (1h), Toiminnallista kielen oppimista, Kielen kärkihanke, Opetushallitus, Helsinki, Paasitorni
17.8. kouluttaja (3h), Toiminnallista kielioppia maahanmuuttajia vapaaehtoisesti opettaville, Al-Birr –järjestö, Malmi, Helsinki
31.8. kouluttaja (3h), Toiminnallista kielen oppimista peruskouluun, suomen ja kielten opettajat, Kouvola
1.9. kouluttaja (6h), Toiminnallista kielen oppimista näkökulmana pelit ja leikit sekä toiminnallinen arviointi (1 op/ 3 op), Itä-Suomen yliopisto, Joensuu
4.9. luennoitsija (1h), Monikielisen oppilaan toiminnallinen arviointi, Espoon kaupunki, Olarin koulutustilat
19.9. kouluttaja (2h), Kaksikielisen opetuksen kehittämispäivä: Toiminnallinen kielen oppiminen, Helsingin Paasitorni, yhtenä järjestäjänä Espoon kaupunki
21.9. kouluttaja (4h), Kielirikasteinen hanke: Arviointia toiminnallisesti, Tampereen kaupunki
23.9. kouluttaja (3x1h), Toiminnallista kielen oppimista esi- ja alkuopetukseen, suomen ja vieraiden kielten opetukseen, Peruskoulun opettajien Kiky-lauantaikoulutuspäivä, Kokkola
30.9. kouluttaja (6h), Toiminnallista kielen oppimista näkökulmana liike ja draama (1 op/ 3 op), Itä-Suomen yliopisto, Joensuu
3.11. kouluttaja (6h), Toiminnallista kielen oppimista näkökulmana tarinallisuus ja visuaalisuus (1 op/ 3 op), Itä-Suomen yliopisto, Joensuu
9.11. kouluttaja (6h), Toiminnallinen kielen oppiminen, pääasiallinen kohderyhmä ala- ja yläkoulussa suomea opettavat, Kuopio
11.11. kouluttaja (5h), Toiminnallinen arviointi, Turun perusopetuksen Veso-päivä järjestäjänä Liikkuva koulu
16.11. kouluttaja (6h), Toiminnallista kielenoppimista, Raahen kaupunki ja Liikkuva koulu

Vuosi 2016
16.1. 2016 työpajan vetäjä (1h) toiminnallista kielioppia alakouluun, Äidinkielen opettajain liiton talvipäivät, Lahti
9.3. 2016 kouluttaja (3h) Keravan Opisto, visuaalisuus ja piirustelu opetuksessa
12.3.2016 kouluttaja (4h), toiminnallinen kielioppi, Mikkelin seudun äidinkielen opettajat
30.3.2016 kouluttaja (3h), Etelä-Hervannan koulu Tampere, äidinkielen, S2-opetuksen, vieraiden kielten sekä erityisopettajat
9.4. 2016 työpajan vetäjä (2 X 20 min) Liikkuvaa kielioppia, järjestäjä AVI Etelä-Suomi, Helsinki
13.4. 2016 kouluttaja (3h), Tarinallisuus opetuksessa, Keravan Opisto, Kerava
17.5. 2016 kouluttaja (6h) Toiminnallinen kielioppi, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola
16.-19.6.2016 työpajan vetäjä ja luennoitsija XII Kansainvälisessä innovatiivisen ja vaihtoehtoisen koulutuksen konferenssissa Taiteen pedagogiikka ja pedagogiikka taiteena, Helsinki (työpajan aihe: toiminallinen kielen oppiminen, Värit – tunteet – kieli, luennon aihe: Phenomenon based learning yhdessä kielten lehtori Anu Lehtorannan kanssa)
(27.8. 2016 kouluttaja (3h) Tarinallisuus opetuksessa – Miten tarinallisuus ja monilukutaidot voivat tukea oppimisprosessia? Keravan opettajien veso-koulutus, Kerava)
(20.9. 2016 kouluttaja (3h) Visuaalisuus ja tarinallisuus voimavarana ja kehittämismenetelmänä: Supervoimat käyttöön supersankarigallerian avulla, Osaava Verme Elonkorjuu –seminaari, Jyväskylä)
(24.9. 2016 kouluttaja (2x 1,5h) Toiminnallinen arviointi – jatkuvan arvioinnin tukena toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen, Mikkelin kaupungin opettajien veso, Mikkeli)
1.10. 2016 työpajan vetäjä (2x1h), Liikkuvaa oppimista äidinkielen tunnilla, Tuusulan opettajien veso-koulutus, Tuusula
8.10. 2016 kouluttaja (3h), Toiminnallisen kieliopin lyhyt peruskurssi, Pohjois-Pohjanmaan äidinkielen opettajat, Oulu
13.10. 2016 kouluttaja (3h), Toiminnallinen kielioppi, erityisesti valmistavien luokkien opetus, S2-opetus, erityisopetus, perusasteen äidinkielen opetus, pedagoginen iltapäivä –koulutus, Kirkkojärven koulu, Espoo
17.11. 2016 kouluttaja (2x3h), Toiminnallista kielioppia suomea ja vieraita kieliä opettaville, Vaasan opetustoimi, Vöyrinkaupungin koulu, Vaasa
8.12. 2016 kouluttaja (6h), Toiminnallista kielen oppimista CLIL-opettajille, Itä-Suomen koulu, Lappeenranta

Vuosi 2015
18.3.2015 kouluttaja Tampereella Liikkuvan koulun alueseminaarissa, Liikkuvaa kielenoppimista
26.3.2015 kouluttaja Espoon kaupungin pedagogisessa iltapäivässä Toiminnalliset menetelmät opetuksessa (kinesteettiset, draamalliset, tarinalliset, visuaaliset), kohderyhmänä kaikki kiinnostuneet opettajat
7.5.2015 kouluttaja Rauman opettajainkoulutuslaitoksella aiheena Toiminnallisia, leikkipedagogisia ja draamallisia menetelmiä kielen tarkasteluun, sanavaraston kasvattamiseen ja kielitaidon kehittämiseen, kohderyhmänä esiopetuksen henkilöstö
21.-23.8. 2015 kouluttaja Viron Kuresaaressa aiheena toiminnallinen kielioppi: toiminnalliset menetelmät kielen opiskelussa, kohderyhmä Viron suomen kielen opettajat
(26.-27.8.2015 kouluttaja Jyväskylässä Osaava Verme –opettajien täydennyskoulutusseminaarissa aiheena Doodlaus – tarinallistaminen – dialogi; piirustelu – tarinoiden voima – kysymysten tekeminen)
7.9. 2015 kouluttaja Keravan Opistolla aiheena toiminnallisia menetelmiä kielen oppimiseen, järjestäjänä myös Ksero (kohderyhmä aiheesta kiinnostuneet)
24.10. 2015 työpajan vetäjä (3x 30 min) Keravan kaupungin opettajien veso-päivänä aiheena kinesteettinen kielenoppiminen
5.11. 2015 kouluttaja (3 h) Espoon kaupungin pedagogisessa iltapäivässä aiheena Toiminnalliset menetelmät opetuksessa (kinesteettiset, draamalliset, tarinalliset, visuaaliset), kohderyhmänä kaikki kiinnostuneet opettajat, peruskurssi
19.11.2015 kouluttaja (3 h) Saunalahden koulu, kinesteettistä ja draamallista kielen rakenteiden opiskelua peruskouluun
26.11. 2015 kouluttaja Espoon kaupungin pedagogisessa iltapäivässä aiheena Toiminnalliset menetelmät ja arviointi opetuksessa 2, jatkokoulutus, kohderyhmänä kaikki kiinnostuneet opettajat

Vuosi 2014
18.1. 2014 kahden työpajan vetäjä Äidinkielen opetuksen Talvipäivillä Turussa
6.3. 2014 kouluttaja Kokkolassa aiheena Toiminnallisia menetelmiä kielten opetukseen
13.3. 2014 kouluttaja Hyvinkäällä, Tapainlinnan koulussa (peruskoulu)
26.3. 2014 kouluttaja pedagogisessa iltapäivässä Espoossa, kohderyhmä espoolaiset opettajat, erityisesti erityisopettajat
28.3. 2014 kouluttaja Tampereella Sukolin Vapaan sivistystoimen päivillä, erityinen kohderyhmä aikuisia S2-opiskelijoita opettavat
2.4. 2014 kouluttaja Lohjalla, Tytyrin peruskoulussa
4.4. 2014 kouluttaja Järvenpäässä Erilaisten oppijoiden päivässä Kaikki keinot käyttöön! aiheena Liikkuvaa äidinkieltä
8.-9.4. 2014 kolmen työpajan vetäjä (a´ 1h) Seinäjoella Liikkuva koulu –seminaarissa aiheena Toiminnallisia, kinesteettisiä ja draamallisia menetelmiä
4.10. 2014 työpajan vetäjä Imatralla Liikkuvan koulun alueseminaarissa aiheena Liikkuvaa äidinkieltä
6.10.2014 kouluttaja Sukolin (Suomen kielten opettajien) päivillä Joensuussa kohderyhmänä kaikki kieltenopettajat
28.10. 2014 kouluttaja Otavan Opistolla Helsingin toimipisteessä aiheena Toiminnallisuus opetuksessa kohderyhmänä kaikki kiinnostuneet opettajat ja kouluttajat
– ke 29.10. Riihimäki/ Toiminnallista kielioppia/ Liikkuvaa äidinkieltä – pe 7.11. Jyväskylä/ Kielten oppimista toiminnallisesti (kansalaisopistojen opettajat) – ti 18.11. Otavan Opisto, Helsinki/ Toiminnallisuus opetuksessa II (kaikki kiinnostuneet) 29.10. 2014 kouluttaja Riihimäellä Liikkuvan koulun alueseminaarissa
7.11.2014 kouluttaja, 3h työpajan vetäjä, Jyväskylässä kansalaisopistojen kieltenopettajille aiheena kielten oppiminen toiminnallisesti
18.11.2014 kouluttaja Otavan Opistolla Helsingin toimipisteessä, Toiminnallisuus opetuksessa – koulutuksen osa 2 (keskityimme uudistuvaan opetussuunnitelmaan näkökulmana toiminnallisuus ja arviointi) yhdessä opetussuunnitelma-asiantuntija Iida-Maria Peltomaan kanssa

Vuosi 2013
15.3.2013 kouluttaja (2h) Helsingissä, Kinesteettinen kielenoppimispaja, kohderyhmä pääkaupunkiseudun opettajat, järjestäjä Helsingin opetusvirasto sekä Zodiak, Uuden tanssin keskus
10.4.2013 luennoitsija Helsingissä, Taidekeskus Kassandran Kotisuomi-hankkeen päätösseminaarissa, aiheena ”Miksi hyödyntää toiminnallisia menetelmiä opetuksessa?
17.4.2013 kouluttaja Helsingissä, toiminnallisen kieliopin työpaja Helsingin seudun äidinkielen opettajille, järjestäjä HSÄOY
(25.5.2013 puheenvuoro vertaismentoroinnista Helsingissä kansainvälisessä PAIDEA-seminaarissa toiminnallisia menetelmiä sivuten)
21.9.2013 kouluttaja Helsingissä, (2 h) työpaja, kohderyhmä suomi toisena kielenä opettajat
27.9.2013 kouluttaja Espoossa, (3x1h työpaja) Syve-seminaarissa eli yhtenäisen perusopetuksen messuilla
8.10.2013 kouluttaja Helsingissä Finlandia-talolla Opi ja kasva –messuilla (1h työpaja)
18.10. 2013 kouluttaja Tallinnassa kahdessa lukiossa suomen alkeisopetuksessa (2 x 1h)
20.-21.11.2013 kouluttaja Tartossa kahdessa lukiossa ja yhdessä peruskoulussa
28.11.2013 kouluttaja Lohjalla kohderyhmänä äidinkielen ja vieraiden kielten opettajat

Vuosi 2012
31.1.2012 työpajan vetäjä, aihe Kinesteettiset menetelmät vieraiden kielten opetuksessa Zodiakin, Helsingin opetusviraston ja Maailma koulussa –hankkeen mahdollistamana, kohderyhmä vieraiden kielten opettajat, Zodiak –Uuden tanssin keskus, Helsinki
10.2.2012 menetelmän esittelijän puheenvuoro Helsingin yliopiston Ainedidaktiikan symposiumissa
19.4.2012 kouluttaja Espoossa, pedagoginen iltapäivä Kinesteettiset, draamalliset ja toiminnalliset menetelmät suomen kielen rakenteiden opiskelussa, kohderyhmä suomen kieltä opettavat yhteistyössä äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Katja Korhosen kanssa
6.-7.10.2012 kouluttaja (2 päivää); kohderyhmä tanssipedagogit, Zodiak –Uuden tanssin keskus, Helsinki
25.10.2012 kouluttaja (5,5h) Kuopiossa, kohderyhmä Kuopion seudun äidinkielen opettajat
1.11.2012 kouluttaja Espoossa, pedagoginen iltapäivä, kohderyhmä vieraiden kielten opettajat yhteistyössä Kirsi Reiman Hammarenin, kielten opettajan kanssa
15.11.2012 kouluttaja Espoossa, pedagoginen iltapäivä aiheena erityisesti verbioppi, kohderyhmä äidinkieltä opettavat yhteistyössä äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Katja Korhosen kanssa
(13.12. 2012 työpajan vetäjä Riihimäellä Hyrian toimipisteessä aikuiskoulutuksen yksikössä, aiheena ryhmäytymisen, ammatillisen identiteetin ja itsetunnon vahvistaminen toiminnallisin menetelmin, kohderyhmä Pelastusarmeijan varastotyöntekijät)

Vuosi 2011
7.2.2011 kouluttaja Espoossa, pedagoginen iltapäivä, kohderyhmä suomen kieltä opettavat
11.2.2011 luennoitsija Turun yliopistossa Ainedidaktiikan symposiumissa
5.4.2011 menetelmän esittelijä Huhtimessuilla, espoolaisten opettajien vesopäivänä
15.-17.6.2011 luennoitsija Hildesheimin yliopistossa Saksassa kansainvälisessä äidinkielen opetuksen konferenssissa IAMTE:ssa
2.8.2011 luennoitsija ja työpajan vetäjä Helsingissä Äidinkielen opetuksen foorumissa
16.9.2011 kouluttaja Espoossa, pedagoginen iltapäivä, kohderyhmä kieltenopettajat
syksy 2011 kouluttaja Helsingissä Zodiakissa, Uuden tanssin keskuksessa kaksi kertaa, kohderyhmä tanssipedagogit, jotka mm. Maailma koulussa –hankkeen myötä opettavat pääkaupunkiseudun kouluilla vieraita kieliä kinesteettisin menetelmin
17.11.2011 koulutusiltapäivän vetäminen Hämeenlinnan seudun äidinkielen opettajille
(24.11.2011 koulutusiltapäivän vetäminen Hyvinkään Hyriassa aiheena vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot toiminnallisin menetelmin, kohderyhmä ammatillisen oppilaitoksen aikuiskouluttajat)
2.12.2011 luennoitsija Helsingissä Opi ja kasva –messuilla
13.12.2011 luennoitsija Turun yliopiston opettajainkoulutuslaitoksella yhteistyössä vieraiden kielten opettajan Kirsi Reiman-Hammarenin kanssa, kohderyhmä opettajaksi opiskelevat

Vuosi 2010
16.9.2010 kouluttaja Espoossa, pedagoginen iltapäivä, kohderyhmä suomen kieltä opettavat
1.12.2010 luennoitsija Kööpenhaminan kielikonferenssissa prof. Sarmavuoren kanssa