Nina

Olen osallistunut aktiivisesti toiminnallisten kielen rakenteiden opetusmenetelmien kehittämiseen vuodesta 2008, jolloin osallistuin kolmivuotiseen kokeiluun yhteistyössä Turun yliopiston ja professori Katri Sarmavuoren, nykyisin Karasman, kanssa. Professori Karasma teetti kokeiluun osallistuneiden koulujen kanssa asennemittauksen, jonka tulokset olivat myönteisiä toiminnallisen kieliopin suhteen. Tulokset ovat luettavissa Aikakauskirjasta Äidinkielen opetustiede 40/2011. Kaikkien toiminnallisiin työtapoihin osallistuneiden opiskelijoiden mielestä toiminnallisin menetelmin kielioppia oppi paremmin kuin pelkästään oppikirjoja tutkimalla ja niiden harjoitustehtäviä tekemällä.

Aloitin vuonna 2010 pedagogisten iltapäivien ja muiden toiminnallisten kielioppikoulutustilaisuuksien vetämisen opettajille erityisesti Espoossa, mutta myös muualla Suomessa. Olen osallistunut mm. kahteen kotimaiseen ja ulkomaiseen äidinkielen ainedidaktiikan symposiumiin esitellen kehittämiäni menetelmiä. Olen tehnyt myös yhteistyötä Zodiakin, Uuden tanssin keskuksen kanssa kouluttamalla tanssitaiteilijoita opettamaan vieraita kieliä erilaisille ryhmille. Tällä hetkellä olenkin päässyt kouluttamaan kaikkien asteiden opettajia.

Lue yritystarinani blogista

Visioni

Suuri visioni on, että vielä joskus tulevaisuudessa kielen rakenteiden oppitunnit ovat erilaisine työmenetelmineen temaattisia, yhteistoiminnallisia, osallistavia, käytännönläheisiä ja elämyksellisiä kokonaisuuksia, joissa mielellään on ripaus myös taiteellisuutta.

Oppijan omaa luovuutta rohkaistaan pääsemään esiin ja sitä kehitetään. Sen vuoksi toimisin mielelläni yhteistyössä esimerkiksi tanssitaiteilijoiden, draamapedagogien ja kustannustoimittajien kanssa: kuinka tuoda ja luoda kielen opetuksen menetelmiin vielä enemmän sanataidetta, draamaa, tarinaa, mediaa, musiikkia, tanssia ynnä muuta oppijan itseilmaisua ja vuorovaikutustaitoja kehittäviä menetelmiä.

Koulutus

FM, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Ryhmänohjaus ja kasvatustaidot -kurssi, Espoon kaupunki 2014-2015
Opettajien vertaismentori, Helsingin Yliopisto 2012-2013
Kriittinen korkeakoulu, kirjoittajalinja 2008-2010
Draamakasvatuksen approbatur, Jyväskylän Avoin Yliopisto 2001
Luovan kirjoittamisen approbatur, Jyväskylän Avoin Yliopisto 1997
Lukuisia kirjoittamis- ja draamakursseja, järjestäjinä mm. Oriveden opisto
NVL, Otavan opisto

Lukuisia tiimioppimisen ja kasvatusalan kursseja ja koulutuksia:

  • Art of Hosting, How to design learning (3 pv 2015, Otavan opisto, Mikkeli)
  • Arvokas-koulutus v. 2015-2016 (Espoon Kaupunki, mm. tunteet oppimisessa),
  • Vertaismentoroinnin jatkokoulutus sisältäen tarinallisuutta vuorovaikutuksessa tutkivat osuudet, opettajana Päivi Rahmel
  • Opetushallituksen Kansalliseen arvioinnin konferenssiin osallistuminen 10.-11.4.2017

Olen toiminut äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina vuodesta 1996, josta neljä vuotta lukiossa ja loput peruskouluissa lähinnä Oulussa, Tampereella, Vaasassa, Helsingissä ja Espoossa, missä viimeiset kaksitoista vuotta Kilonpuiston ilmaisutaitopainotteisella koululla yläkoulun puolella, jossa opetan myös ilmaisutaitopainotteisia luokkia. Parhaillaan olen virkavapaalla Kilonpuistosta ja toimin lukuvuoden 2016-2017 Saunalahden päätoimisena äidinkielen ja kirjallisuuden tuntiopettajana 5.-7.luokkalaisille. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen lisäksi olen vetänyt alusta saakka kursseja ilmaisutaidossa sekä luovassa kirjoittamisessa valinnaisille ryhmille. Olen vetänyt myös mediakurssia sen lisäksi, että olen toiminut luokanvalvojana.

Toimin myös opettajien täydennyskouluttajana aiheenani toiminnallinen kielioppi ja toiminnalliset menetelmät sekä arviointi. Toiminnallisista menetelmistä itselleni läheisimpiä ovat pelien ja leikkien lisäksi kinesteettiset, draamalliset sekä tarinalliset menetelmät. Harrastan monipuolisesti lukemista ja kirjoittamista sekä liikuntaa. Kirjoitan fiktiota, blogia sekä ammattikirja-arvioita.