Julkaisuluettelo

Julkaisut

Maunu, Nina. 2016. Miksi liikunnallistaa opetusta? Opettajat kertovat, 18-21. Teoksessa Aivot liikkeelle. Juva: PS-kustannus.

Maunu, Nina. 2015. Draama + kielioppi = toiminnallista kielioppia? Teoksessa Ota minut tekemään. Draama ja teatteri osana äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta. ÄOL:n vuosikirja 2015. Helsinki: ÄOL.

Maunu, Nina. 2015. Liikkeestä kipinää kirjoittamiseen. LukSitko-lehti 1/2015, 33.

Maunu, Nina. 2014. Uteliaisuus, yhteisöllisyys, ilo – toiminnallisen kieliopin mahdollisuuksia, 131-150. Päivitetty versio Toiminnallisen kieliopin Facebook-ryhmän tiedosto Toiminnallinen artikkeli). Teoksessa Karasma, K. ja Rauramo, S-L. (toim.). 2014. Opetustieteen perustajan juhlakirja. Professori Inkeri Vikaisen satavuotismuistoksi 11.10.2014. Äidinkielen Opetustieteen Seura, Espoo.

Maunu, Nina. 2011. Toiminnallisia harjoituksia kielen rakenteiden oppimiseen. Otavan Into-klubi, Aleksis-oppikirjasarja.

Maunu, Nina. 2011. Flow oppimisen edistäjänä. Predikaatin harjoittelu alkaa. Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 40, 32-37.

Maunu, Nina. 2011. Action! – Toiminnallista kielioppi on hauska opettaa ja oppia. Virke 1, 40-41 (Äidinkielen opettajain liiton lehti)

Maunu, Nina. 2010. Sijamuodot draamallisin ja toiminnallisin menetelmin. Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 39, 25-52.

Aiheesta muualla:

Jõgi, Aime. 2013. Keeleõpe teeb vahel ka selja märjaks. Uudised, sivu 5. Tartu Postimees 25.11.

Kaartinen, Katja. 2014. Opetussuunnitelman uudistus tuo muutoksia opettajien koulutukseen. Toiminnallinen kielioppi koekäytössä. Uutiset, sivu 7. Turun Sanomat 18.1.

Karasma, K. ja Rauramo, S-L. (toim.). 2014. Opetustieteen perustajan juhlakirja. Professori Inkeri Vikaisen satavuotismuistoksi 11.10.2014. Äidinkielen Opetustieteen Seura, Espoo.

Karasma, Katri (toim.). 2013. Äidinkieli oppiaineena 170 vuotta. Toiminnallinen kielioppi valloittamassa Viroa (s.6-7). Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede sähköisenä 6.11.2013, http://www.aidinkielenopetustieteenseurary.com

Koivuviita, Juhani. 2016. Toiminnallisuudesta potkua oppitunnille. Sutina, Suomi toisena kielenä –opettajat ry:n jäsenlehti 1/2016, 24-26.

Pärismaa, S. 2013. Tants ja liikumine aitab iga ainet õpetada. Õpetajate Leht 15.11. (http://opleht.ee/10917-tants-ja-liikumine-aitab-iga-ainet-opetada/)

Ruuska, Helena. 2014. Kieli, koulutus ja yhteiskunta –lehti, toukokuu.

Sarmavuori, K. & Maunu, N. 2011. Toiminnallinen kielioppi lauseopin käsitteiden harjoittelussa –lisäksi kolmen vuoden kokeilun mittaustulokset. Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 40, 29-51.

Sarmavuori, Katri. 2009. Kieliopista hauskaa toiminnallisin menetelmin. (Essiivi ja translatiivi –tunnit s. 81-84) Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 38, 43-88.

Tulonen, Hannele. 2010. Oman elämänsä predikaatit. Helsingin Sanomat 5.12. (toimittaja vieraili Nina Maunun 8.luokan toiminnallisella kielioppitunnilla Kilonpuiston koulussa Espoossa)