Nina

Hei!

Olen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, toiminnallisiin menetelmiin erikoistunut kouluttaja vuodesta 2010, teoksen Toiminnallinen kielenoppiminen kirjoittaja (Otava, 2020) ja Facebookin ryhmän Toiminnallinen kielen oppiminen perustaja (jäseniä yli 11 000).

Aloitin jo opettajaurani alussa yläkoulun suomen kieliopintunneilla kieliopin opettamisen toiminnallistamisen, koska kyllästyin oppilaiden passiiviseen rooliin. Vuonna 2008 osallistuin kolmivuotiseen kokeiluun yhteistyössä Turun yliopiston ja professori Katri Sarmavuoren, nykyisin Karasman, kanssa. Karasman eri kouluilla teettämän kokeilun asennemittauksen tulokset olivat myönteisiä toiminnallisen kieliopin suhteen. Tulokset ovat luettavissa Aikakauskirjasta Äidinkielen opetustiede 40/2011. Kaikkien toiminnallisiin työtapoihin osallistuneiden opiskelijoiden mielestä toiminnallisin menetelmin kielioppia oppi paremmin kuin pelkästään oppikirjoja tutkimalla ja niiden harjoitustehtäviä tekemällä.

Aloitin vuonna 2010 pedagogisten iltapäivien ja muiden toiminnallisten kielioppikoulutustilaisuuksien vetämisen opettajille erityisesti Espoossa, mutta myös muualla Suomessa. Olen osallistunut mm. kahteen kotimaiseen ja ulkomaiseen äidinkielen ainedidaktiikan symposiumiin esitellen kehittämiäni menetelmiä. Olen tehnyt myös yhteistyötä Zodiakin, Uuden tanssin keskuksen kanssa kouluttamalla tanssitaiteilijoita opettamaan vieraita kieliä erilaisille ryhmille. Tällä hetkellä olenkin päässyt kouluttamaan kaikkien asteiden opettajia ja myös ulkomailla.

Olen ollut mukana Erasmus+ KA2 – kolmivuotisessa hankkeessa (v. 2018-2021), jossa olemme kehittäneet viiden eri eurooppalaisen yliopiston opettajien kanssa toiminnallista kielen oppimista ja arviointia. Suomesta hankkeessa ovat mukana Kaisa Hahl sekä Kauko Komulainen Helsingin yliopistosta, Espoon kaupungilta kielten konsultoiva opettaja Päivi Pelli-Kouvo. Hankkeen nimi on Playing Beyond CLIL. Nettisivuilta löytyy e-kirja myös suomeksi sekä mm. webinaareja. (https://www.playingbeyondclil.eu/)

Katso monipuolinen koulutustarjontani https://ninamaunu.com/koulutustarjonta/. Koulutukseni ovat räätälöitävissä kaikille asteille sekä kaikkiin kieliin.

Lue yritystarinani blogista

Visioni

Suuri visioni on, että kielen rakenteiden oppitunnit ovat erilaisine työmenetelmineen temaattisia, yhteistoiminnallisia, osallistavia, käytännönläheisiä ja elämyksellisiä kokonaisuuksia, joissa mielellään on ripaus myös taiteellisuutta.

Oppijan omaa osallisuutta ja luovuutta rohkaistaan pääsemään esiin ja sitä kehitetään. Sen vuoksi toimisin mielelläni yhteistyössä esimerkiksi tanssitaiteilijoiden, draamapedagogien ja kustannustoimittajien kanssa: kuinka tuoda ja luoda kielen opetuksen menetelmiin vielä enemmän sanataidetta, draamaa, tarinaa, mediaa, musiikkia, tanssia ynnä muuta oppijan itseilmaisua ja vuorovaikutustaitoja kehittäviä menetelmiä.

Omat vahvuuteni

Kouluttajana olen läsnä, osaan kuunnella ryhmän tarpeita sekä osaan innostaa niin, että ihmiset innostuvat, motivoituvat sekä inspiroituvat tekemään harjoituksista omannäköisiään ja soveltamaan niitä omiin tarpeisiinsa. Olen joustava sekä idearikas.  Osaan heittäytyä tarpeen tullen ja olla rohkea kokeilija. Minulla on kyky yhdistellä oppimisen kohteena olevaan asiaan kuin asiaan erilaisia niihin sopivia toiminnallisia menetelmiä. Olen luova, etsin aina uusia tapoja oppia. Olen utelias ja aina valmis oppimaan uutta. Olen ihmisläheinen ja empaattinen, koska minua kiinnostavat erilaiset ajattelutavat ja tavat oppia. Minulla on vahvat vuorovaikutustaidot. Inspiroidun keskusteluista. Osaan luoda turvallisuutta henkivän, lämpimän ja iloisen ilmapiirin, jossa ihmisten on hyvä olla ja myös erehtyä.

Koulutusmateriaalien suhteen olen tarkka. Mietin aina kullekin kohderyhmälle ja aiheeseen sopivat harjoitukset.  En siis koskaan teetä harjoitusta vain harjoituksen vuoksi tai että ”se on ihan kiva ja yleishyödyllinen”. Mietin huolella myös etukäteen jokaisen harjoituksen tarkoituksen, miksi juuri tämä harjoitus ja tässä kohtaa, mitkä ovat harjoituksen eri oppimistasot ja eriyttämismahdollisuudet harjoituksen sisällä sekä oppijaryhmässä.

Harjoitusvalintojen suhteen pyrin aina konkretiaan, siihen, että harjoitus on heti yhteisten tekemisten ja keskustelujen jälkeen kayttövalmis opettajalle tai kouluttajalle hänen työssään. Koulutukseni tarjoavat runsaasti heti käyttövalmiita harjoituksia.

Minusta sanottua

Kysyessäni vahvuuksiani sain seuraavan listan Elina Paatsilalta (FM, tohtorikoulutettava, Valovoima Consulting):

 • sosiaalinen älykkyys (näkyy oppilaiden kanssa toimiessa, myös kirjoittamisessa ja näytelmäprojekteissa)
 • rohkeus (uusien juttujen kokeileminen ja eteenpäin vieminen)
 • innokkuus (innolla kaikessa mukana)
 • näkökulmanottokyky (viisaus)
 • luovuus (kekseliäisyys, kirjoittaminen, näytteleminen)
 • idearikkaus (opetusmenetelmien kehittäjä, kirjoittaminen)
 • ystävällisyys (näkyvillä opettajana ja kollegana)
 • vakuuttavuus (näkyvillä puheessa ja teoissa, opettajana ja kouluttajana)
 • asiantuntijuus (näkyvillä puheessa ja teoissa, opettajana ja kouluttajana)

Listan allekirjoittavat useat minut tuntevat, esimerkiksi FM Katri Lehtovaara (Schoolday Designer Oy), FM Sini Aromaa (draamakasvattaja ja -kouluttaja, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja) ja kollegani FM Piia Posti (äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, Tabletkoulun äidinkielen oppimateriaalien tekijä sekä kirjailija).

Myös omilta oppilailtani kysyttäessä nämä samat vahvuudet tulevat palautteissa esille. Heiltä sain lisäystä vahvuuslistaani; minua leimaavat positiivisuus, reiluus ja johtajuus.

Koulutus

FM, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Ryhmänohjaus ja kasvatustaidot -kurssi, Espoon kaupunki 2014-2015
Opettajien vertaismentori, Helsingin Yliopisto 2012-2013
Kriittinen korkeakoulu, kirjoittajalinja 2008-2010
Draamakasvatuksen approbatur, Jyväskylän Avoin Yliopisto 2001
Luovan kirjoittamisen approbatur, Jyväskylän Avoin Yliopisto 1997
Lukuisia kirjoittamis- ja draamakursseja, järjestäjinä mm. Oriveden opisto
NVL, Otavan opisto

Lukuisia tiimioppimisen ja kasvatusalan kursseja ja koulutuksia:

 • TARU – Tarinallisuus opetuksessa (4op, 13.2.-10.12.2018, Metropolia ammattikorkeakoulu)
 • Art of Hosting, How to design learning (3 pv 2015, Otavan opisto, Mikkeli)
 • Arvokas-koulutus v. 2015-2016 (Espoon Kaupunki, mm. tunteet oppimisessa),
 • Vertaismentoroinnin jatkokoulutus sisältäen tarinallisuutta vuorovaikutuksessa tutkivat osuudet, opettajana Päivi Rahmel
 • Opetushallituksen Kansalliseen arvioinnin konferenssiin osallistuminen 10.-11.4.2017 sekä Karvin Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 1. vaiheen suunnitteluryhmään osallistuminen; tämän jälkeen lukuisia KAARON ja OPH:n järjestämiä arviointiin liittyviä koulutuksia
 • Espoon johtoryhmien valmennusohjelma (18.9.2007-28.4.2008) sisältönä mm. toiminnan arviointi, kehittämisprojektin suunnittelu, toteutus, raportointi ja arviointi/ tiimin tavoitteellinen toiminta, menestyvän tiimin toimintatavat)

Olen toiminut äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina vuodesta 1996, josta neljä vuotta lukiossa ja loput peruskouluissa lähinnä Oulussa, Tampereella, Vaasassa, Helsingissä ja Espoossa, missä viimeiset kaksitoista vuotta Kilonpuiston ilmaisutaitopainotteisella koululla yläkoulun puolella, jossa opetan myös ilmaisutaitopainotteisia luokkia. Lukuvuoden 2016-2017 toimin Saunalahden päätoimisena äidinkielen ja kirjallisuuden tuntiopettajana 5.-7.luokkalaisille. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen lisäksi olen vetänyt alusta saakka kursseja ilmaisutaidossa sekä luovassa kirjoittamisessa valinnaisille ryhmille. Olen vetänyt myös mediakurssia sen lisäksi, että olen toiminut luokanvalvojana.

Opettajien täydennyskouluttajana aiheenani ovat toiminnallinen kielioppi, toiminnalliset menetelmät sekä arviointi. Toiminnalliset menetelmät hyödyttävät myös opetuksen eriyttämistä sekä motivointia. Niitä voi käyttää myös luku- ja kirjoitustaitojen tukemisessa. Toiminnallisista menetelmistä itselleni läheisimpiä ovat liikkeen, pelien ja leikkien lisäksi draamalliset sekä tarinalliset menetelmät.

Harrastan monipuolisesti lukemista ja kirjoittamista sekä liikuntaa, etenkin tanssia. Kirjoitan fiktiota, blogia sekä ammattikirja-arvioita.