Kehollista kielenoppimista irlantilaisittain: IDEA:n konferenssipäivän 5.7.2022 toinen työpajakuvaus

Islannin matkapäiväkirja osa 4: Miriam Stewart, Embodying Grammar: Motion and Emotion in Language Learning

Kansainvälisen draamakasvattajien konferenssin IDEA:n (International Drama/Theatre and Education Association) toiseen iltapäivään mahtui kymmenen yhtäaikaista työpajaa, kuten aamupäivälläkin, sekä sen lisäksi päällekkäisiä luentoesityksiä. Harmittavan moni mielenkiintoinen esitys jäi siis kokematta!

Dublinilaisen Miriam Stewartin työpajan olin kuitenkin ruksannut ykkösvaihtoehdoksi kaikista mielenkiintoisista vaihtoehdoista jo etukäteen. Mikä onni on löytää hengenheimolainen ja päästä kokemaan siipale hänen työtavoistaan ja ajatuksistaan.

Miriam Stewartin työpajan ”Embodying Grammar” kuvaus:

Toisin sanoen pajan tarkoitus on rohkaista osallistujia tutkimaan mitä tahansa kielenoppimisen asiaa kehollisesta näkökulmasta, jakamaan ideoita ja keskustelemaan kokemuksista. Olen aivan samaa mieltä, että melkeinpä mitä tahansa kielenoppimisen aihetta voi lähestyä kehollisesti ja erilaisin tavoin. Yhtäaikaisia työpajoja olivat muun muassa nämä, aivan vain esimerkkinä:

Lähdin nauttimaan pajasta kehollisesti, enkä tehnyt muistiinpanoja. Syy tähän oli osittain myös aiheen läheisyys. Käytän itse paljon opetuksessani ns. liikkuvaa kielenoppimista, jossa tehdään merkityssisältöisiä liikkeitä erilaisiin kielenoppimisen aiheisiin, sanastoon, termeihin, rakenteisiin yksin, pienryhmässä tai koko ryhmän kesken.

Kehollinen oppiminen on osa oppimista, se tukee oppimista monilla oppijoilla. Kokemukseni mukaan kehon käyttäminen oppimisen tukena rentouttaa, lisää luovuutta, parantaa muistamista pidentäen muistijälkiä, lisää yhteisöllisyyden kokemusta, oppimisen iloa, yhteistä naurua ja antaa yksilölle tilaa käsitellä omia kokemuksia ja tunteita, mikä vaikuttaa itsetuntoon ja itsetuntemukseen. Monelle oppijalle se, että pääsee tunnilla liikkumaan, on jo suuri ilo. Teoriatietoa liikkeen merkityksestä oppimiselle olen aiemmin ammentanut mm. Liikkuvan koulun sivuilta ja aivotutkimuksesta, mm. Minna Huotilaiselta, Hansenilta ja Lengel ja Kuczalalta sekä monilta muilta.

Miriam korosti oppijan omaa kokemusta ja oman liikekielen kokemista, sen kokeilua, valitsemista ja keksimistä. Hän tuntee hyvin montessoripedagogiikkaa. Monet harjoituksista tehtiin yhdessä isona ryhmänä, mutta kun kaikilla oli jokin tehtävä, kaikki keskittyivät omaan, eikä siinä tullut katsotuksi, mitä muut tekevät, ennen kuin Miriam kysyi vaihtoehtoisia ratkaisuja vapaaehtoisilta näyttäjiltä. Esimerkiksi miten näyttäisit kehollisesti ”I will…”Jotkut harjoituksista teimme pienemmässä ryhmässä tai parityönä, kuten oheisessa kuvassa.

”Lopputyönä” parityö, jonka idea oli opettaa suunnitellussa improssa kehollisesti toiselle ja sittemmin myös yleisölle oman kielen sanoja ensin elekielellä, ja toinen arvaa omalla kielellä. Islantilainen kielenopettaja kohtaa suomen kielen opettajan Nina Maunun (oik.): mitä hän haluaakaan aamulla kaupasta? Löytyykö sanojen ja liikkeen yhteisymmärrystä? Kuva: Evi Karydi, yksi pajaan osallistuneista kielenopettajista

Itselläni on joskus tarjolla myös liikemalleja, kuten pilkkukaratessa eri alisteisiin konjunktioihin, joita teemme yhdessä piirissä ja suurin osa oppilaista nauttii tästä. Oppilailla on mahdollisuus lähteä kehittelemään liikekieltä aina myös itse. Tätä puolta Miriam siis korosti, oppijan oikeutta valita alusta lähtien itselle sopiva aktiivisuustaso sekä esimerkiksi sanasta syntyvä liikekieli (”must”, ”I will”).

Kuvakaappausesimerkkejä sanojen ymmärtämisestä ja kokemisesta liikkeen avulla Miriamin LinkedIn-sivuilta:

Pidin tästä ajatuksesta hyvin paljon, ja voisin lisätä harjoituksia, jotka lähtevät alusta saakka pienryhmien omista ajatuksista, jopa liikekoreografioista. (Ensi viikolla rinnastuskonjunktiot ja pilkun käyttö niiden kanssa?) Toki tällainen toiminta vaatii ensin yhdessä ryhmänä toteutettuja pieniä harjoituksia ja niiden perusteluja, jotta työtapa tulee tutuksi.

Miriam Stewart on kehollisen kielenoppimisen valmentaja, draamakasvatuksen fasilitaattori ja opettajainkouluttaja Dublinista. Näin hän kertoo LinkedInissä itsestään:

Me työpajaan osallistuneet olimme jälleen hyvin tyytyväisiä kaikkeen kokemaamme! Minulle henkilökohtaisesti on paljon merkitystä sillä, että joku muukin tekee ja ajattelee samantyyppisesti: (kielen) oppiminen on, ainakin välillä, tai ehkäpä suurimmaksi osaksi, koko kehon asia. Kehon voi ottaa hyötykäyttöön: vahvistamaan kielellistä kokemusta ja pidentämään muistijälkiä opitusta.

”We will!” and action! ”We active and passionate teacher trainers will develop action-based and embodied language learning willingly with you!” Language teacher trainers from the left: Nina Maunu (Finland), Evi Karydi (Greece), Miriam Stewart (Ireland) Photo: Evi Karydi, Reykjavik 5.7.2022

Kiitos Miriam ajatuksia herättävästä ja myös omia ajatuksiani tukevasta, monella tapaa virkistävästä työpajasta! Myös Miriam järjestää aiheesta (netti)koulutuksia, kuten minäkin ja Evi.

Miriam Stewart 5.7.2022 Háskoli Island

IDEA:n (International Drama/Theatre and Education Association) 9. maailman konferenssi – Toiminnallisen kielenoppimisen työpaja kreikkalaisittain

Islannin matkapäiväkirja osa 3: Toiminnallisen kielenoppimisen paja kreikkalaisittain – vuorovaikutustaitoja Mr. Bean -hengessä

Työpaja ”The Ministry of Silly Grammar”, Chrysoula [Tania] Georgousopoulou

Valitsin työpajan, koska se liittyi toiminnalliseen kielenoppimiseen draaman avulla.

1. harjoitus: present – simple present – present continuous

I walk – I am walking

Does he/she walk? – I am not walking.

Do I walk? – Am I walking?

Rule: Use exactly the same verb as you are asking.

2. harjoitus: Mr. Bean -video (Monty Python: “Beekeeping”)

Haastattelija (1) – haastateltava (2)

2 sanoo kertoessaan tarinaa jonkin sanan, johon 1 reagoi.

1 lisää koko ajan reagointeja.

Oppilaat tekevät ryhmissä, esimerkiksi

I do – ”sh” sound

I don´t – ”kraak” sound.

Roolit Mary (M) ja Jennie (J) (voisi tehdä siis pienryhmässä, jolloin useampia rooleja):

M: Do you like ice cream?

J: I do. [sh]

M: I don´t. [kraak]

J: You don´t. [kraak]

M: I don´t. [kraak]

J: I do. [sh]

Oppilaat kehittävät idea eteenpäin: tämä keskustelu jatkuu ja kehittyy, kieliopillinen aihe sama, tai aihe vaihdetaan, jolloin keksitään myös uudet äänet.

3. harjoitus: Mr. Bean -video ”Ministry of silly walk”

Sama kuin äskeinen harjoitus, mutta pareittain ja yksi ääni sekä liike per (kieliopillinen asia eli) I do, I don´t.

4. harjoitus: Seuraava idea on peräisin George Saundersilta ja hänen Substackistaan, tarinakerhosta (Story Club Substack).

Voit käyttää ainoastaan 15 sanaa.

dog = 1. sana

dogs = 2. sana

Harjoitus: Oppilaat saavat käyttää ainoastaan 20 sanaa muuntaessaan dialogia, joka sisältää kielioppia.

Oppilaat kirjoittavat tarinaa; valitaan kaksi pojan ja kaksi tytön nimeä, ystävyksiä keskenään.

Tässä esimerkkinä minun ja Hanna Saaren harjoitus, jota väsäsimme työpajassa:

Tom – Harry

Ann – Rose

Luodaan suhteet, roolit, esim. Harry vähän tyhmä, R. on kateellinen Annille, koska T. tykkää Annista enemmän. 20 sanaa vaatii toistoa. Seuraus: syntyy komediallisia tilanteita.

Joku aloittaa dialogin kysymällä. Luodaan 1. tilanne, kysytään oppilailta. Esimerkiksi: A. ja R. ovat huoneessa hihittelemässä (mitä?).

Tom: What are you doing?

1 what, 2 are, 3 you, 4 doing

Ann: Nothing. What are you doing?

Tom: I´m asking you.

5 nothing, 6 I, 7 am, 8 asking

Harry: You are being mean.

9 being, 10 mean

Tom: No, I´m not. I´m just asking.

Rose: Are you asking me?

Harry: No, he is not asking you. But what are you doing? I´m asking you.

11 no, 12 not, 13 just, 14 me, 15 he, 16 is…

Vielä yksi esimerkkisovellus:

this/ that 20 sanan dialogissa joko niin, että jokaisessa lauseessa on this ja that tai ne vuorottelevat niin, että joka toisessa lauseessa on this, joka toisessa that.

Vinkki: The Big bang theory – video sisältää toistoa -> komiikkaa.

Harjoitusmuodon hyödyt:

+ sama sana eri intonaatioilla luo eri merkityksiä

+ intonaatio kehittyy

+ toisto oppimisessa

+ draaman taju kehittyy, kun luodaan hahmot

+ ”Tight frames increase creativity.”

Pidin pajasta todella paljon, kuten muutkin osallistujat. Se oli hauska ja haastava! Pajaan osallistunut Eva Österlind Ruotsista vinkkasi meille netistä löytyvän artikkelin, joka kertoo tutkitusti toiminnallisen kielenoppimisen hyödyistä: OECD Art for Arts´ Sake? (2013)

Kuva: Evi Karydi

Kuvassa vasemmalta intohimoiset toiminnallisen kielenoppimisen kehittäjät: Miriam Stewart (Irlanti), Nina Maunu (Suomi), pajan vetäjä Chrysoula Georgousopoulou (Kreikka), Hanna Saari (Suomi), Eva Österlind (Ruotsi) ja edessä kuvan ottaja Evi Karydi (Kreikka).

Kiitos, thank you ”Tania” Chrysoula Georgousopoulou! Wonderful work!

#ideadrama #ideacongressiceland #ideadrama2022 #drama4lltallandsmall

IDEA:n (International Drama/Theatre and Education Association) ensimmäinen konferenssipäivä 4.7.2022

Islannin matkapäiväkirja osa 2

Monday, 4 July
starting at the University venue School of Education

08.30 – 14.00 Registration
10.00 -12.00    GCM meeting in room E – 301
(13.00-14.30    WAAE online and in room LS 107 in Skipholt) en paikalla
15.00-18.30     Opening ceremony
15 30-16.30      Keynote lecture (1) – Drama and what to do about it? – Rannveig Björk Thorkelsdóttir Tjarnarbíó
16.30 – 18.30   Welcome reception at the conference venue at Tjarnarbíó open to everyone

Rakas matka- ja oppimispäiväkirja,

Löysin navigaattorin avulla melko helposti Reykjavikin kasvatustieteelliseen, jonne oli Fosshotelliltani noin 15 min kävelymatka. Eilisellä sunnuntaikävelyllä keskustan läpi sen laitamille olinkin havainnut, että keskustasta ja hotelleista hiukkasen kauempana sijaitseva Reykjavikin yliopiston päärakennus taisi olla remontissa. Kasvatustieteellinen Háskoli Island oli valittu kenties konferenssipaikaksi juuri näiden seikkojen, etenkin hotellien läheisyyden, vuoksi.

IDEA konferenssi 4.-8.7.2022
Háskoli Island – School of Education

 

Ilmottauduttuani minua jännitti mennä elämäni ensimmäistä kertaa IDEA:n (International Drama/Theatre and Education Association) General Council Meetingiin, kun tajusin, että se Zoomataan myös ympäri maailmaa. Kokoonnuimme pikkuhuoneeseen vieriviereen ja asetuin turvallisuushakuisesti muiden suomalaisten joukkoon.

Minä ensimmäistä kertaa IDEA:n General Council Meetingissä 4.7. 2022  Kuva: Hanna Saari

Tilaisuuden avasi ihana, aina niin valoisa ja pirteän oloinen Ása H. Ragnarsdóttir, joka opettaa Reykjavikin yliopistossa draama- ja teatterikasvatusta ja toimii islantilaisen draama- ja teatterikasvatusyhdistyksen FLÍSSin puheenjohtajana. Pian hän sai seurakseen IDEA:n puheenjohtajan Sanja Krsmanovic Tasicin.

Sanja Krsmanovic Tasic (IDEA pj.) ja Ása Helga Ragnarsdóttir (FLISS Island pj.)

Totta kai konferenssin ensisijaisena tavoitteena on jakaa tietoa draamakasvatuksen hyödyllisyydestä ihmisille monin eri tavoin sekä verkostoitua toimijoiden, tutkijoiden sekä tiedottajien kanssa; pitää yllä draaman ja teatterin merkitystä ja kieltä yhtenä tehokkaimmista hyvinvoinnin, vuorovaikutuksen ja oppimisen keinoista, vahvistaa draama- ja teatterikasvatuksen asemaa kouluissa, työpaikoilla ja erilaisissa yhteisöissä eri ikäisten parissa.

Teimme paikallaolijoiden esittelykierroksen. Enpä olisi etukäteen uskonut, että kokoukseen osallistumisella olisi niin suuri merkitys jatkon kannalta! Tutustuin lähellä istuneiden singaporelaisten Jeffrey Tanin (Theatre Todayn taiteellinen johtaja) sekä Aishwariyah Shanmuganathanin (Singaporen draamakasvattajien yhdistyksen puheenjohtaja, yrittäjä/ kouluttaja) kanssa, kun vaihdoimme ajatuksia kokouksen jälkeen.

Jeffrey Tan, minä Nina Maunu, Aishwariyah ”Asha” Shanmuganathan

Jeffrey tulisi pitämään konferenssissa luennon (presentaation) aiheenaan Food Memories 2 and beyond – a community theatre project with/for seniors. Hän siis työskentelee mm. vanhusten ja erityisen tuen tarvitsijoiden, esimerkiksi koululaisten, kanssa. Hänen huumorintajunsa joutui koetukselle, kun tein hänestä ”isä-patsaan” Ásan käskystä ns. tutustumisleikissä. Jeffrey läpäisi todellakin testin ja näin pääsimme heti samoille aallonpituuksille.

“Asha” on paikalla Singaporen draamakasvattajien puheenjohtajan ominaisuudessa verkostoitumassa ja hankkimassa tietoa draamakasvatuksen kentästä monipuolisesti. Koin hänenkin kanssaan hengenheimolaisuutta, koska molemmat työskentelemme myös yrittäjinä.

Kokoukseen osallistumisen ansiosta tutustuin myös moldovalaiseen Marcela Nistoriin, joka toimii Moldovan parlamentissa edistäen kulttuuriasioita. Tottahan toki myös koulutusasiat kiinnostavat häntä, etenkin draaman asema kouluissa. Koulutukseltaan hän on näyttelijä. Kun lounastimme yhdessä, sain luennon Moldovasta ja ystävän!

Marcela Nistor ja Corina Moldovasta

Kokouksessa takanani istui Evi Karydi, ateenalaisen kielikoulun opettaja. Kuullessani hänen toimenkuvastaan, joka vastaa käsityksiäni toiminnallisesta kielenoppimisesta draamamenetelmien avulla, työnsin totta kai hänen käteensä käyntikorttini ja kuiskasin, että me teemme samaa. Evin kanssa tulisimme jatkossa olemaan samoissa kielenoppimista ja draamaa yhdistävissä pajoissa ja myös ystävystymään! (kuvia myöhemmin!)

Ensimmäinen keynote-luento draaman merkityksestä kasvatuksessa

Päivä päättyi Tjarnarbíossa eli yhdessä Islannin vanhimmista elokuvateattereista ja teattereista, joka on aikoinaan toiminut myös jäätelöbaarina. Ensimmäisen keynote-luennon sai kunnian pitää paikallisen yliopiston tohtori Rannveig B. Thorkelsdóttir, draama- ja teatterikasvatuksen professori. Hänen aiheenaan oli ”Drama and what to do about it?” (ks. lisätietoa Rannveigista blogin lopusta)

Luentonsa aluksi hän valotti saagojen merkitystä Islannin historiassa, sillä saagat kertovat, keitä saarelle tuli aikoinaan asumaan ja miksi, sekä miten saagat ovat muokanneet käsityksiämme Islannista ja sen asukkaista tähän päivään.

Rannveig Björk Thorkelsdóttir: Drama and what to do about it?

 

Huolestuttavalta kuulosti Thorkeldóttirin tutkimustulos ja ajatus, ettei pätevöityneitä draamaopettajia ollut Islannin kouluissa lähellekään tarpeeksi, vaikka draama on kouluissa yksi oppiaine. Oppilailta kysyttäessä draaman merkityksestä oppiaineena vastaus on kuitenkin positiivinen. Oppilaiden mukaan draamatyöskentely on hauskaa ja opettavaista – sama tulos tulee kysyttäessä minunkin oppilailtani Kilonpuiston ilmaisupainotteisessa koulussa Espoossa.

Thorkeldóttirin mukaan
– oppilaat nauttivat roolin luomisesta,
– tarpeiston, valojen, äänien ja pukujen suunnittelusta.
– He arvostavat sitä, että oppivat työskentelemään kaikkien kanssa, vaikkeivat haluaisikaan.
– He oppivat kuuntelemaan muita ja näyttelemään tarinan.
– Draamaopettaja on siis tärkeä kasvattaja heille.

Lopuksi Thorkeldóttir muistutti siitä, että teatteri on ”mitä jos” -maailma. Teatteri voi olla paikka, jossa opitaan. Kun esitystä katsotaan teatteritarinamuodossa keskeytyksettä, oppimista voi tapahtua. (Rannveig Björk Thorkeldóttir & Jóna Gudrún Jónsdóttir, 2022)

Ensimmäinen konferenssipäivä oli niin täynnä antoisia kohtaamisia ja tapahtumia, että hotelli kutsui lepäämään klo 20 koko loppuillaksi.

 <3 <3 <3 

Tässä tietoa Rannveig Björk Thorkeldóttirista englanniksi:

Rannveig Björk Thorkelsdóttir

Rannveig Björk Thorkelsdóttir, (Ph.D), is an associate professor in drama and theatre education at the University of Iceland, School of Education. She is an experienced drama teacher educator. Her main research interests are research on drama and theatre education and artistic approaches to teaching and learning. She has been involved in curriculum development in creativity and introducing drama in compulsory schools and higher education. She is an author of reports, multiple presentations at international conferences, participation in research collaboration projects and author of editor-reviewed articles. She is also an author of many books on drama and she has written and directed plays for children. Rannveig is a former chairman of FLÍSS, The Icelandic Drama and Theatre in Education Association. She is currently part of the ALL – Artist – Led learning https://www.theallproject.net  and “arted” Developing creative learning opportunities for young people across Europe. 

ideadrama #ideacongressiceland #drama4alltallandsmall #ideadrama2022